Reglament

Article 1.- Organització

La cursa i caminada NOCTURNA DEL CASTELL DEL REMEI té un recorregut circular en dues distàncies (9km i 15km) amb sortida al municipi de Penelles, el 2 de juny de 2018 a les 21:30h.

Es tracta d’una cursa organitzada pel celler Castell del Remei i GoGoGoRunners Club, amb el recolzament de l’Ajuntament de Penelles.

Article 2.- Recorreguts

Cursa amb dos recorreguts ben diferenciats:

 • 9km i 150m de desnivell positiu (Caminant o corrent)
 • 15km i 250m de desnivell positiu (Corrent)

L’hora de sortida de la cursa/caminada és a les 21:30h per als dos recorreguts, essent el lloc de sortida El Castell del Remei. Temps màxim d’arribada a les 24h.

Article 3.- Controls de pas

Els participants hauran de passar obligatòriament pels CP marcats. A cada CP hi haurà personal de la organització, i un sistema de verificació per comprovar el pas dels corredors (en punts aleatoris). Els participants són els encarregats de verificar que quedi marcat el seu pas pel CP. Temps màxim d’arribada a les 24h

Es tancarà cursa amb un equip “escombra” de la organització. Es seguirà en tot moment les indicacions del personal de la organització.

Article 4.- Inscripció i assegurança:

La inscripció a la cursa/caminada es farà mitjançant un accés directe des de la pàgina oficial de la Nocturna del Castell del Remei, mitjançant formulari d’inscripció i pagament amb tarjeta. La inscripció, no es retornarà en cap cas. Les inscripcions es tancaran el dia 31 de maig  a les 22h o quan s’arribi al límit d’inscripcions.

L’assegurança d’accidents és obligatòria. Estarà inclosa amb la inscripció.

Per retirar el dorsal, cal presentar el DNI o comprovant d’inscripció.

Article 5.- Preus

 • Nocturna del Castell 9km: 12€ (amb samarreta 15€)
 • Nocturna del Castell 15km: 14€ (amb samarreta 17€)

Les inscripcions es faran a través del portal d’internet Runedia. Trobareu un accés directe a la pàgina oficial de la cursa www.cursanocturnadelcastell.org

Les places seran limitades a 1.000 corredors/caminadors en el conjunt de les dues proves. No hi haurà ampliació de places en cap cas.

La inscripció inclou:

 • Participació a la cursa
 • Ampolla de vi Castell del Remei
 • Avituallaments líquids i sòlids
 • Regals dels col·laboradors
 • Diploma de la cursa
 • Sorteig de material dels col·laboradors
 • Tast de vi a l’arribada
 • Llonganissa a l’arribada (brasa)
 • Samarreta oficial cursa (es pot adquirir amb la inscripció)
 • Assegurança
 • Dorsal-xip (esdeveniment cronometrat – rebran un sms amb resultat al número de mòbil indicat a la inscripció)

El fet de realitzar la inscripció mostra conformitat del participant amb aquest reglament. El present reglament, pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de la organització.

Les curses  estan obertes a tots els esportistes amb edat mínima de 16 anys complerts el dia de l’esdeveniment, i a menors, amb el permís patern o turtor. Es permet la participació a la caminada a menors de 16 anys, sempre que vagin acompanyats dels pares /tutors durant tot el recorregut i facin la inscripció correctament.

Article 6.- Categories

S’estableixen les següents categories:

Júnior masculí i femení: entre 16 i 18 anys

Sub-23 masculí i femení: entre 19 i 22 anys

Sènior masculí i femení: entre 23 i 40 anys

Veterà masculí i femení: entre 41 i 50 anys

Màster masculí i femení: més de 50 anys

Absoluta masculí i femení: comprèn totes les categories de la cursa

Club més nombrós

Els premis no seran acumulatius.

Es donarà un premi al primer classificat de cada categoria i als tres primers de l’absoluta.

Article 7.- Seguretat

En els punts de pas trobareu personal de la organització, al qual se li ha de comunicar en el cas d’abandonament de la cursa.

Es disposarà d’ambulància amb metge a l’arribada de la cursa.

El participant haurà de portar el material adequat per la cursa i el material obligat per la organització.

L’organització podrà suspendre-la o modificar-la per motius de seguretat o quan les condicions climatològiques ho aconsellin. En cas d’anul·lació per motius meteorològics el dia de la cursa, NO es tornarà l’import d’inscripció en la seva totalitat. 

En cas de necessitat d’evacuació per accident o lesió que impedeixi l’aproximació del participant, s’intentarà avisar a la organització per telèfon (estarà indicat al dorsal de la cursa) o al control on es trobi, per tal de poder activar el protocol de rescat.

La organització declina tota responsabilitat en cas de danys personals o materials soferts per propis o tercers, tot i que vetllarà per evitar-los.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

En el cas de trobar un corredor/caminador accidentat o amb problemes, s’ajudarà immediatament. No fer-ho, comporta a la desqualificació de la cursa.

1.- Valoració inicial de la situació i/o lesions

2.- No moure l’accidentat si hi ha la possibilitat d’un os trencat.

3.- Trucar a la organització (el telèfon estarà imprès al dorsal). En cas de no tenir cobertura, aproximar-se al punt de control més proper.

4.- Informar de la situació en comunicació amb la organització.

5.- En cas d’estat greu de l’accidentat, trucar directament al 112.

Si tens coneixement de primers auxilis, utilitza’ls per tractar de manera correcta a l’accidentat. Dóna-li recolzament (evita deixar-lo sol) fins al moment en que arribi l’ajuda mèdica.

Article 8.- Límits horaris i abandonaments

Durant el transcurs de la cursa/caminada, hi haurà un temps màxim en la seva realització i un temps límit per passar pels diferents CP. No es permetrà seguir als participants que superin aquests temps. Si es vol seguir, serà sota la seva responsabilitat i fora de la cursa (es retirarà el dorsal).

En tot cas, en cas d’abandonament, s’informarà a la organització. Els punts de retorn coincidiran amb els diferents CP. El participant que abandoni, haurà d’esperar a que se’ls reculli, probablement al tancament del mateix control.

Article 9.- Material obligatori i recomanat:

Punt de llum, frontal,… (obligatori)

Llum vermella a l’esquena (Recomanat)

Telèfon mòbil (Recomanat).

Calçat adequat (obligatori).

Paravent (recomanat)

La organització es reserva el dret d’obligar a portar algun del material recomanat. S’avisarà com a molt tard, el dia anterior a la prova.

Article 10.- Infraccions

LLEUS I GREUS (comportaran 1h de penalització):

– Anticipar-se a la senyal de sortida

– Escurçar recorregut fora de l’itinerari marcat

– Rebre ajuda externa o anar acompanyat d’una persona no inscrita.

MOLT GREUS (Comportaran la desqualificació directa):

– No auxiliar i donar ajuda a un corredor que ho necessiti ni comunicar als organitzadors qualsevol accident

– No passar pels punts de pas obligatoris o passar més tard del seu tancament

– No portar el material adequat ni obligatori de la cursa

– No portar el dorsal visible i/o utilitzar un dorsal amb un altre nom

– Llançar deixalles fora dels llocs designats

– Fer servir un mitjà de transport

– No fer cas a les directrius de seguretat marcades pels organitzadors

Article 11.- Responsabilitats

– Els participants ho fan sota la seva responsabilitat.

– És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per cada una de les curses i haver obtingut els coneixements teòrics necessaris per poder-hi participar, així com el seu bon estat físic.

– El participant està obligat a portar el dorsal facilitat per la organització en un lloc visible, a la part davantera durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

– El participant està obligat a presentar el DNI per tal de recollir el dorsal, sempre que la organització li demani.

– Els participants eximeixen a la organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions dels participants o altres que actuïn al seu favor, així com de les reclamacions o demandes resultants de danys que puguin succeir als participants i les seves pertinences, inclòs el robatori o pèrdua.

– La organització podrà retirar de la cursa, sota el seu criteri, als participants que tinguin problemes físics evidents (mareig, desorientació, …) que puguin posar en perill la seva salut.

– En cas de reclamació, s’haurà de fer per escrit i previ dipòsit de 50€. Seran ateses per escrit, el dia posterior a la prova.

Article 12.- Drets d’imatge

La organització es reserva els drets exclusius de les imatge, fotografies, vídeo i informació de les proves en les que els participants estiguin implicats, així com d’utilitzar el material per anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l’esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el previ consentiment de la organització.

Article 13.- Protecció de dades

En virtud de la Lei 15/1999 del 13 de diciembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa coneixedor a tot participant de la Nocturna del Castell que les seves dades personals estan incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat de GoGoGoRunners Club Esportiu amb CIF G25764259 que podrà fer ús d’ell amb finalitats promocionals relacionats amb la naturalesa de l’esdeveniment al que s’ha inscrit.  Si volen rectificar, cancelar o oposar-se, es poden posar en contacte a info@gogogorunners.com.

Article 14.- Modificacions

El present reglament pot ser modificat, corregit o millorat en qualsevol moment per la organització.